Feragatname

Sunulan bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği için sorumluluk üstlenmiyoruz. İnternet sitemizdeki teklifin kullanılması nedeniyle oluşan olası hasarlara ya da sonuçlara yönelik her türdeki sorumluluk söz konusu değildir. İtinalı içerik kontrolüne rağmen harici linklerin içeriği için sorumluluk üstlenmiyoruz. Bağlantılı sayfaların içeriği için sadece bunların işletmecisi sorumludur. Bilgiler bağlayıcı değildir.

Telif hakkı

İnternet sitemizde yayınlanan tüm yazılar ve resimler telif hakkı ile korunmaktadır. Telif hakkı yasası tarafından izin verilmeyen tüm değerlendirmeler sucunun yazılı onayını gerektirmektedir. Bu özellikle veri tabanlarındaki içeriklerin ya da diğer elektronik medyaların ve sistemlerin çoğaltılması, uyarlanması, çevrilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi ya da reprodüksiyonu için geçerlidir. İnternet sitelerinden çıktılar, fotokopiler ya da yüklemeler sadece kişisel, özel ve ticari kullanım için gerçekleştirilebilir.

Marka işareti

Aksi belirtilmemişse bu internet sitesindeki tüm marka işaretleri yasal olarak korunan marka işaretleridir. Bu özellikle markalar, logolar ve amblemler için geçerlidir.

İnternet sitesinin gerçekleştirilmesi

www.dreiwerften.com